logo

ARCHEOLOGISCHE VERENIGING GOLDA

tegel


de vereniging
werkgroepen
projecten
publicaties
exposities

de geschiedenis van Gouda

interessante links

Vragen of opmerkingen?

archgolda@hetnet.nl
Vervolg

Archeologie van het Bolwerk in vogelvlucht

-002_640x480 (112K)

In 2008 werd op de Bolwerklocatie de grootste opgraving uitgevoerd die ooit in Gouda heeft plaatsgevonden. Na ruim 40 jaar leegstand werd op het Bolwerkterrein een begin gemaakt met de ontwikkeling van nieuwbouw en hergebruik van de Lichtfabriek. Inmiddels is de bouw van de parkeergarage en het hotel al ver gevorderd.
De opgraving heeft ongelofelijk veel informatie opgeleverd over het natuurlijke landschap, de vroegste bebouwing in de 14e eeuw, het Mariaklooster van ca. 1428 tot 1574 en het Leprooshuis, later Proveniershuis dat na de Reformatie in de leegstaande kloostergebouwen werd gevestigd.
Het opgravingsbedrijf ADC heeft eind 2010 de wetenschappelijke rapportage afgerond en de Archeologische Vereniging Golda kan nu deze tentoonstelling presenteren, waarin de ontwikkeling van het gebied - van veenmoeras tot nieuwbouwlocatie - in vogelvlucht getoond wordt.-003_640x480 (115K)
Vervolg