logo

ARCHEOLOGISCHE VERENIGING GOLDA

tegel


de vereniging
werkgroepen
projecten
publicaties
exposities

de geschiedenis van Gouda

interessante links

Vragen of opmerkingen?

archgolda@hetnet.nl
Terug Vervolg
6. Dijkspoort of Rotterdamse poort 

In 1991 werd door Golda in samenwerking met de Rijksdienst voor  het Oudheid-kundig Bodemonderzoek de opgraving van de Rotterdamse poort uitgevoerd. Omdat de funderingen van de poort nog helemaal intact bleken te zijn, ontstond het plan om de poort zichtbaar te maken voor het publiek door de restanten een stukje bovengronds op te metselen.
Dit idee werd uitgebreid tot delen van de andere poorten en muren langs de Hollandsche IJssel. Het plan werd uitgewerkt in het Golda-rapport 'Van Mallegat tot Hanepraai' en de gemeente Gouda heeft daarna in 2004 de poort 'geconsolideerd' als onderdeel van de historische wandelroute 'Veerstal en Bogen'.

Ook de resten van de Tolpoort, Pieter Hugestoren (ronde muurtoren) en de Veerstalpoort zijn een stukje opgemetseld of in het plaveisel aangegeven.Golda graaft de fundamenten op.

Rotterdamse Poort
Bewoonde torens en een herberg buiten de muren
Stadswachten maakten gebruik van de muurtorens tijdens de wacht, maar ook werden er enkele bewoond. De poorten en torens kregen hierdoor persoonlijke namen als Hughe Ockerszoonpoort en Pieter Hugestoren, de laatste werd door de stadswachten de Koude toren genoemd.
Wie de stad wilde bezoeken, maar 's avonds te laat aan de poort kwam, moest overnachten in de Stadsherberg aan de Gouwe buiten de Potterspoort.
Komt de vijand?
Bange tijden zijn er ook geweest. Eerst tijdens de opstand tegen de Spanjaarden. Toen men in 1575 in Gouda hoorde dat Oudewater werd uitgemoord, sloeg de paniek toe. De Haastrechtse brug werd verwijderd. De molens buiten de stad werden afgebroken en opgebouwd binnen de muren. Ook de Leprozen verhuisden naar het Bolwerk.
In 1672 waren de Gouwenaars opnieuw bevreesd, nu voor de komst van de Fransen. In allerijl werd de bebouwing buiten de muren gesloopt, niets uitgezonderd. De Fransen kwamen niet en de huizen werden weer opgebouwd.
Terug Vervolg