logo

ARCHEOLOGISCHE VERENIGING GOLDA

tegel


de vereniging
werkgroepen
projecten
publicaties
exposities

de geschiedenis van Gouda

interessante links

Vragen of opmerkingen?

archgolda@hetnet.nl
Vervolg

40 jaar Golda boven water

Inleiding

De gehele geschiedenis van de stad Gouda is sterk verbonden met het water: de ontginning van het veen, de handelsroutes over water via de Haven, de opkomst van de Goudse bierbrouwerij: alles draait om water!
En ook bij het laatste grote project van Golda, de opgraving in het drooggemaakte grachtje Achter de Kerk zijn letterlijk vele bijzondere vondsten 'boven water' gekomen.

0) Titelfoto (64K)

In het jaar 2009 bestaat de Archeologische Vereniging Golda 40 jaar.
Wat in 1969 begon als Oudheidkundige Werkgroep is in 2009 de Archeologische Vereniging,die nu al voor het vijfde jaar een permanente tentoonstelling in dit pandje verzorgt.
De tentoonstelling laat een aantal hoogtepunten zien uit 40 jaar Golda, waarbij de nadruk ligt op projecten die te maken hebben met het water in de stad. Vanwege de slappe bodem en hoge grondwaterstand komen we bij vrijwel alle opgravingen in Gouda al snel in aanraking met het (grond)water.

0) 1991 Henk van Uunen met de Golda jeugd (foto 2097) (78K)

1 Natuurlijk water

Gouda is gelegen aan de monding van de Gouwe in de Hollandsche IJssel. De ondergrond bestaat uit veen en alleen langs de oevers van de rivieren is een smalle oeverwal van klei gevormd, waarop de eerste bewoners hun huizen bouwden.
In de 11e of 12e eeuw is het veengebied rondom Gouda op grootschalige wijze ontgonnen, onder leiding van de Bisschoppen van Utrecht en de Graven van Holland. Hierbij werd het veen ontwaterd door middel van gegraven sloten, die het water op de rivieren loosden. Het middelpunt van de ontginningen in de omgeving van Gouda was het Hof van de heren Van der Goude, in het centrum van Gouda.
Bij de opgraving op het oostelijke deel van het Hof in de Patersteeg (1992), zijn tot nu toe de oudste vondsten uit de Goudse binnenstad gedaan.

1) patersteeg gr.groep (34K)
Vervolg