logo

ARCHEOLOGISCHE VERENIGING GOLDA

tegel


de vereniging
werkgroepen
projecten
publicaties
exposities

de geschiedenis van Gouda

interessante links

Vragen of opmerkingen?

archgolda@hetnet.nl
Terug Vervolg

2 Opgraving

Oostpolder

 

Een andere belangrijke opgraving met gegevens over de ontginningsperiode is in 1996 uitgevoerd in samenwerking met de toenmalig gemeentelijk archeoloog Ruurd Kok.
In de Oostpolder, ten westen van de Gouwe, werd een vrijwel complete houten boerderij uit de 12e eeuw opgegraven.
De boeren die hier woonden moesten misschien wel hun jaarlijkse 'tienden' voor de bisschop (en later de Hollandse graaf) afdragen op het Hof aan de Gouwe

2) 1996 oostpolder (26K)

3 De Oude Gouwe

Archeologisch onderzoek en booronderzoek zijn de enige manieren om gedetailleerde informatie te verkrijgen over de natuurlijke bodem van het veengebied waarop de stad Gouda is ontstaan. Bij de vele opgravingen in de Goudse binnenstad is door Golda in de laatste 20 jaar ook regelmatig booronderzoek uitgevoerd, waardoor nu meer inzicht is verkregen in de natuurlijke bodemopbouw.

De belangrijkste ontdekking is de loop van een kleirug in de binnenstad, die is gevormd door een veenriviertje, dat in het centrum van de stad aansluit op de Gouwe. Vermoedelijk is met deze kleirug het uit archiefbronnen bekende riviertje 'Oude Gouwe' getraceerd! Dit riviertje is echter nooit bedijkt, waardoor de functie verloren ging en delen in het grachtenstelsel zijn opgenomen.

3) Kaart Gouda 1150 (256K)

4 De Motte

In 1990 werd door een aantal leden van Golda het vermoeden geuit dat de Molenwerf, een ronde door water omgeven structuur, wel eens het overblijfsel zou kunnen zijn van een motte of rond kasteel, die wel moest zijn aangelegd door de eerste stadsheren van Gouda, de familie Van der Goude.
Hier zou dan tevens de eerste kern van Gouda liggen.

Reconstructie volgens Golda: Een motte is als vroeg kasteel te herkennen, indien er ook een voorhof gevonden wordt. Op kaartmateriaal uit 1830 geven kavellijnen het beloop van de ringgracht rond de voorhof aan. De motte zelf heeft meestal een hoogte van 6 meter of meer en de voorhof ligt enkele meters boven maaiveld. Op de voorhof kunnen huizen, een boerderij en een kapel worden aangetroffen.
Wij vermoeden dat het koor van de huidige Gasthuiskapel de plaats aangeeft van de eerste kapel uit 1150.
Tevens zou de as van deze kapel evenwijdig aan de as van het mottecomplex liggen.
Terug Vervolg