1272 1272 1361 1572 1850 2000
logo

ARCHEOLOGISCHE VERENIGING GOLDA

tegel


de vereniging
werkgroepen
projecten
publicaties
exposities

de geschiedenis van Gouda

interessante links

Vragen of opmerkingen?

archgolda@hetnet.nlDe geschiedenis van Gouda...

Tijdbalk


Rond het jaar 1000 was de plek waar nu Gouda ligt nog onontgonnen. Waarschijnlijk woonden er al wat mensen aan de oever van de Hollandsche IJssel maar daarover weten we niets met zekerheid. Het drassige land was bedekt met een ondoordringbaar moerasbos en werd doorsneden door kreken en veenriviertjes, ongeveer zoals de Biesbosch nu. De belangrijkste veenrivier was de Gouwe. Langs de oevers daarvan vonden in de elfde en twaalfde eeuw de eerste ontginningen plaats. Centrum van die activiteiten was de adellijke burcht van de familie Van der Goude nabij de huidige Sint-Janskerk. Daaromheen groeide een kleine nederzetting, de latere stad Gouda. De naam van de stad en die van zijn stadsheren zijn ontleend aan de naam van de rivier.
Vervolg