logo

ARCHEOLOGISCHE VERENIGING GOLDA

tegel


de vereniging
werkgroepen
projecten
publicaties
exposities

de geschiedenis van Gouda

interessante links

Vragen of opmerkingen?

archgolda@hetnet.nlRaam 224

Pieter Mensert

Volgens hofstedenregister van 1397 was Dirc Claes Dvuincsoen de eigenaar van het perceel. Hij betaalde 27 penning voor ca 1,5 roede. Vroeger werd de Raam Koningstraat genoemd naar een familie Koning, die in de viertiende eeuw op de hoek van de Raam Verlorenkost een hofstede bezat.

pand aan de Raam Drapiersteeg/Nobelstraat

Het pand aan de Raam en de hoek Drapiersteeg-Nobelstraat in 2004.

Het perceel Raam 224 lag op het terrein van het Brigittenklooster MariŽnsterre. Dit klooster is opgericht op 5 november 1476. Als eerste kochten zij het pand Raam 256 (kadastraal D767). (Voor alle kadasterverwijzigingen zie kadasterkaart van 1830). In de loop der jaren kochten zij steeds meer panden op.
Het noordelijkste pand was Raam 212/214 (kadastraal D825). Deze percelen strekten zich in westelijke richting uit tot aan het zijltje dat aan de binnenzijde van de stadsvest liep. Het complex besloeg het gehele gebied tussen de Koningstraat en de Vest. Na 1521, toen het complex het grootst was, grensde het in het zuiden aan het oostwest verlopende zijltje. Aan de noordkant liep ook een zijltje over het kloosterterrein (tussen de kadastrale percelen D825 en D826). In 1494 was de bouw van het klooster voltooid.

kadasterkaart

Kadasterkaart 1830 met het perceel aan de Raam

Tussen de percelen met kadastraalnummer D780 en D820 liep een pad (heden Drapiersteeg) naar een boerderij. Achter de huizen langs de Koningstraat lag ook een pad. Tegenwoordig ligt hier de Nobelstraat. De boerderij is waarschijnlijk van de familie van der Goude geweest in de vijftiende eeuw.
Aan het begin van het pad heeft een hooipoort gestaan. Tussen de hooipoort en het laatste huis van het klooster in noordelijke richting gezien hebben alleen huizen gestaan. Het grote huis oftewel het blauwe huis of het huis met de leiendak, waarin de priorin gewoond heeft lag naast de hooipoort in de zuidelijke richting. Dit is Raam 224.

De eerste definitieve abdis kwam in 1483. Waarschijnlijk is toen het blauwe huis gebouwd, in elk geval voor 1494.
Op 18 oktober 1549 wil de stad Gouda het Blauwe huis met de huizen daarachter tot aan de St Jacobsgasthuis overnemen. In 1551 werd het klooster overgenomen door de Regulieren van Stein, daar hun klooster in 1549 afgebrand is. In 1572 hebben zij het klooster en de stad verlaten. Het geheel werd door de stad geconfisceerd.

Op 27 maart 1589 werd het grote huis opgedeeld en door de burgemeesters in erfpacht uitgegeven.
-1/3 deel van het voorhuis Trijntje Hendricxdr 3 gld erfpacht
-2/3 deel van het voorhuis Adriaen Jansz en Hendrick Ariaensz15 gld erfpacht
-het achterhuis Wouter Gerritsz

Op 24 oktober 1607 verkoopt Adriaen Jansz brouwersknecht de helft aan Ghijsbert Symonsz taefellaeckenwercker. Dit gedeelte is bekend onder kadastraalnummer D780 volgens oud-kadaster van Matthijs.
De andere gedeelten zijn dan D781, D782 en D783. Raam 224 is waarschijnlijk nog steeds het oude hoge huis. De rest is een keer afgebroken. Later zijn D782 en D783 weer samengevoegd. D781 is Drapiersteeg 1, waar tegenwoordig Marcel van Dasselaar woont. Tussen 2004 en 2008 is Raam 224 opgeknapt, zie daarvoor de foto's uit 2004 en 2008

raam 224 2008 (33K)

Het pand aan de Raam in 2008.

Top