logo

ARCHEOLOGISCHE VERENIGING GOLDA

tegel


de vereniging
werkgroepen
projecten
publicaties
exposities

de geschiedenis van Gouda

interessante links

Vragen of opmerkingen?

archgolda@hetnet.nlWerkgroepen...

De verwerking van de vondsten die bij opgravingen zijn gedaan, vereist vaak specialistische kennis. Golda kent daarom een aantal werkgroepen waarvan de leden zich specialiseren op de verwerking van specifieke materialen. Graag vertellen de leden van iedere werkgroep meer over hun specialisme.

Aardewerk Bot Glas Kleipijpen Leer

Bot Bij de archeologische opgraving in de stadskern van Gouda worden regelmatig kleipijpjes gevonden. Het materiaal bestaat uit stukjes van stelen en de pijpenkopjes. Nadat het door leden van Golda gespoeld is wordt het materiaal verder uitgezocht door de leden van de werkgroep. De onderdelen van de stelen laten zich zelden reconstrueren. Het determineren van de pijpenkopjes gebeurt o.a. aan de hand van de hielmerkjes, de versieringen en de vorm. Soms staat de naam van de maker erop, meestal zijn het symbolen. Dit alles wordt geregistreerd en soms volgt er nog archiefonderzoek om uit te zoeken of er op een bepaald moment een bekende pijpenmaker op de locatie heeft gezeten.

Gouda en omgeving was minstens honderd jaar lang het centrum voor pijpenmakers. Deze periode duurde tot 1760, met nog een opleving rond 1820. Daarna is het steeds minder geworden. Pijpen werden vanaf de makers doorverkocht per gros. Een gros pijpen bestond echter niet uit de normale 144 stuks, een gros pijpen waren er maar liefst 160, omdat het risico van breuk tijdens het vervoer heel groot was.Leer