logo

ARCHEOLOGISCHE VERENIGING GOLDA

tegel


de vereniging
werkgroepen
projecten
publicaties
exposities

de geschiedenis van Gouda

interessante links

Vragen of opmerkingen?

archgolda@hetnet.nl

Laatste wijziging:
1-3-2024

De vereniging

Golda is een vereniging van amateurarcheologen, die zich sinds de oprichting in 1969 bezighoudt met archeologie in Gouda. In die tijd zijn we veel te weten gekomen over het Goudse verleden. Belangrijke opgravingen vonden onder andere plaats bij het Kasteel van Gouda, bij de Rotterdamse Poort, in de Patersteeg en in de Oostpolder. Door te graven in het Goudse verleden weten we nu onder andere dat Gouda al in de twaalfde eeuw bestond, ruim een eeuw voordat het stadsrechten kreeg. Ook hebben we veel resten opgegraven van de vele kerkelijke instellingen (kloosters en kapellen) die Gouda rijk was en van de bekende Goudse pijpenindustrie. Mede als gevolg van de activiteiten van Golda heeft ook de gemeente Gouda steeds meer interesse voor de archeologie gekregen, wat heeft geleid tot de aanstelling van een gemeentelijk archeoloog. Samen met hem werkt Golda nu aan de bescherming van het Goudse bodemarchief.

De opgraving van het Clarissenklooster

In 2008 haaft Golda meegewerkt aan een opgraning van het Clarissenklooster, dat ooit aan de Nieuwehaven gestaan heeft. De opgraving van dit klooster is toen niet uitgewerkt en een stukje Goudse geschiedenis dreigde verloren te gaan. Daarom heeft Golda een crowdfunding project gestart om die uitwerking alsnog te realiseren.

DSC00519 (442K)

De opgraving

20181030_152534 (66K)

Het boek over de opgraving

Uiteindelijk heeft de inspanning van Golda resultaat opgeleverd. Dank zei de crowdfunding en bijdragen van de provicie Zuid Holland en de gemeente Gouda kon de uitwerking van dit archeologische project toch plaatsvinden. De resultaten zijn gepubiceerd, niet in de vorm van een wetenschappelijk rapport voor archeologen, maar in een boekje, leesbaar voor een breed publiek. Op 26 oktober 2018 werd het eerste exemplaar door de voorzitter van Golda, Hans Verwey, aangeboden aan de wethouder Thierry van Vugt. Het boekje is nu verkrijgbar in de Goudse boekhandels.

ClarissenBoek-01 (32K)

De overhandiging van het eerste exemplaar aan de wethouder.

ClarissenBoek-13 (40K)

Op de bijeenkomst gaf Constance van der Linden, die ook aan het boek meewerkte, een uiteenzetting over de begravingen en de gevonden skeletten.

ClarissenBoek-14 (78K)

Na afloop van het officiele deel was er een informeel samenzijn, waar de leden en donateurs hun exemplaar van het boek ontvingen.

ClarissenBoek-11 (49K)

De toespraak van wethouder Thierry van Vugt.

Het boek Ora et Labora over de opgraving van het Goudese Clarissenklosster is onder andere verkrijgbaar bij:

Booekhandel Verkaaik Lange Tiendeweg 35 Gouda en

Boekhandel Smit Korte Tiendeweg 19 Gouda

Onze tentoonstelling

Deze keer is het onderwerp:

kaart 1520_ (460K) Gouda Ommuurd

De stadsmuren van Gouda door de eeuwen heen

De tentoonstelling is ingericht in het Golda Poortje , Achter de Kerk 11A en is gratis toegankelijk.

De tentoonstelling op de website

Boekenmarkt

Elk jaar organiseert Golda een boekenmarkt.

Ook dit jaar weer.
Dit jaar wordt de boekenmarkt gehouden op 9 mei (Hemelvaartsdag)


Van de opbrengst gaan we weer een nieuwe tentoonstelling bouwen.

IMAG0048_320x240 (220K)

IMAG0058_320x240 (211K)

Meer dan opgraven alleen

De opgravingen maken een groot deel uit van de activiteiten van Golda. Maar Golda doet meer. De verwerking van de vondsten die bij de opgravingen zijn gedaan, wordt verzorgd door verschillende werkgroepjes, die zich bezighouden met het determineren en restaureren van aardewerk, glas, bot, metaal, leer of Goudse pijpen. Wij presenteren ons in samenwerking met het museum GoudA in het expositiepandje van het museum (Achter de Kerk 11).

Leden en donateurs

Golda heeft ca. 60 leden en donateurs, die allemaal vier keer per jaar de Nieuwsbrief van Golda ontvangen. Hierin wordt men op de hoogte gehouden van het laatste nieuws op archeologisch gebied, zowel van binnen Gouda als daarbuiten. Ook worden er kleinere opgravingen van Golda in uitgewerkt. Wie actief wil deelnemen aan de opgravingen of andere activiteiten van Golda kan lid worden, maar natuurlijk is ook uw steun als donateur van harte welkom.

Bestuur

Hans Verwey                      voorzitter
Marcel van Dasselaar          secretaris
Jaap Buis                           penningmeester
Sam Leeflang                     lid
Erik Roest                          lid

Meer informatie?

Wie meer informatie wil over Golda en over haar activiteiten, kan op maandagavond langskomen in ons verenigingsgebouw in de Catharinatuin, bij de St. Janskerk. Stap gerust eens binnen en vraag om een rondleiding. U krijgt dan nog beter een idee van wat Golda doet. Ook zou u bijvoorbeeld kunnen bellen om eens langs te komen bij een opgraving.

Informatie op te vragen via:
e-mail: archgolda@hetnet.nl
tel.nr. 06-37543159

Verenigingsgebouw Golda
Achter de Kerk 11a (ingang in de Catharinatuin)
Gouda
geopend: maandagavond 19.30 - 22.00 uur

Correspondentieadres:
Archeologische vereniging Golda
Drapiersteeg 1
2801 VX Gouda

Top