1272 1272 1361 1572 1850 2000
logo

ARCHEOLOGISCHE VERENIGING GOLDA

tegel


de vereniging
werkgroepen
projecten
publicaties
exposities

de geschiedenis van Gouda

interessante links

Vragen of opmerkingen?

archgolda@hetnet.nlDe geschiedenis van Gouda...

Tijdbalk


Terug Rond 1225 werd de Gouwe naar het noorden met een kanaal verlengd en verbonden met de Oude Rijn. De monding van de Gouwe in de Hollandsche IJssel in Gouda werd vergraven tot een haven. Schippers die handelscontacten onderhielden tussen Vlaanderen en Frankrijk enerzijds en Holland en het Oostzeegebied anderzijds, gingen deze nieuwe vaarroute gebruiken. De nederzetting op de oevers van de Gouwe groeide snel onder deze gunstige omstandigheden en Gouda's toekomst was helemaal verzekerd toen de graven van Holland het gebruik van andere scheepvaartroutes door Holland verboden. Gouda kreeg in 1272 stadsrechten en de graven verplaatsten daarna hun tolhuis naar de stad.
Vervolg