logo

ARCHEOLOGISCHE VERENIGING GOLDA

tegel


de vereniging
werkgroepen
projecten
publicaties
exposities

de geschiedenis van Gouda

interessante links

Vragen of opmerkingen?

archgolda@hetnet.nl
Terug Vervolg

Een moeras aan de oever van de Gouwe

Het landschap op het Bolwerkterrein bestond tot in de Romeinse tijd uit een uitgestrekt veenmoeras dat begroeid was met elzen en essen. Na het ontstaan van de Hollandsche IJssel en de Gouwe (circa 230-390 na Chr.) werd het veen bedekt met kleilagen. In deze periode ontstond er een open landschap met op de oeverwallen loofbos waarin eik, beuk en hazelaar groeide.
Buiten de oeverwallen lagen natte graslanden en restanten van een elzenbroekbos. Vanaf het begin van de 14e eeuw werden er in de directe omgeving van het onderzoeksgebied akkers aangelegd waarop rogge en mogelijk ook boekweit werd verbouwd.
In de loop van de 14e eeuw was er een duidelijke intensivering in het gebruik van het terrein, vooral de beweiding met vee nam toe.


-007_320x240 (56K)

Vlechtwerk Beerput met pispot

-011_320x240 (41K)

Omgevallen vlechtwerkhekje

-013_320x240 (53K)

Pispot ca. 1400

-004_640x480 (85K)

Impressie prestedelijk landschap Bolwerklocatie door Mikko Kriek

Vervolg