logo

ARCHEOLOGISCHE VERENIGING GOLDA

tegel


de vereniging
werkgroepen
projecten
publicaties
exposities

de geschiedenis van Gouda

interessante links

Vragen of opmerkingen?

archgolda@hetnet.nlBolwerk


Bolwerk Raam Oosthaven Middelweg Rozendaal Speldenmakerssteeg koningshof

In 1995 heeft Golda onder leiding van een project-archeoloog in dienst van de gemeente (Ruurd Kok, later gemeente-archeoloog van Gouda) een bodemsanering op het Bolwerk archeologisch begeleid. Het terrein was vervuild ten gevolge van de aanwezigheid van een gasfabriek, er kon hierdoor geen sprake zijn van een opgraving, wel van een begeleiding.

Het terrein betrof in totaal zo'n 2500m2 en heeft een aantal archeologische ontdekkingen opgeleverd. Allereerst is over ca. 35 meter de stadsmuur getraceerd. Aan de hand van o.a. de baksteenformaten is de oudste datering terug te voeren naar de periode van 1400 tot 1450.

Tevens zijn er op de locatie fundamenten aangetroffen van het 15e eeuwse klooster van Sint-Marie. Op de fundamenten van het klooster zijn in de 15e en 16e eeuw eenvoudige huizen gebouwd, ook van een aantal huizen zijn de fundamenten aangetroffen. Het betreft huizen die gestaan hebben aan weerszijden van de zogenaamde Lazarussteeg, deze steeg is in latere tijd verdwenen.

Achter de huizen zijn de resten aangetroffen van twee bakkersovens. De ovens worden toebedacht aan de kloosterperiode of aan de burgerlijke bewoningsperiode daarna. 

Er zijn veel vondsten gedaan op het terrein. Pottenbakkersafval wijst op de locale productie van roodbakkend aardewerk en majolica. Er zijn een groot aantal loodwitpotten en ongeveer 70 Selters bronwaterkruiken aangetroffen. Het archeologisch onderzoek heeft geleid tot inzichten in de locale aanwezigheid van pijpenmakers, een speldenmaker, een looier en pottenbakkers. 

In de 19e eeuw heeft de Prince aardewerkfabriek op deze locatie gestaan. De loodwitpotten zijn hier de overblijfselen zijn.

Bolwerk Terug 1 van 6 Vervolg