logo

ARCHEOLOGISCHE VERENIGING GOLDA

tegel


de vereniging
werkgroepen
projecten
publicaties
exposities

de geschiedenis van Gouda

interessante links

Vragen of opmerkingen?

archgolda@hetnet.nlRaam 9-23


Bolwerk Raam Oosthaven Middelweg Rozendaal Speldenmakerssteeg koningshof

In de zomer van 1999 heeft Golda onder leiding van de gemeente-archeoloog Ruurd Kok een opgraving uitgevoerd op het terrein Raam 9-23. Er is hier een veelheid aan fundamenten aangetroffen van bebouwing en tevens van een tweetal stookplaatsen van een lakenververij.

Vanaf het begin van de 14e eeuw waren de percelen van de Gouwe naar de Raam één. Uit archiefonderzoek is bekend dat er huidenkopers hebben gewoond en gewerkt. Dit wordt ondersteund door het botmateriaal dat is aangetroffen tijdens het archeologisch onderzoek.

Tevens is uit archiefonderzoek gebleken dat er vanaf de eerste kwart van de 17e eeuw ververs hebben geleefd. De verfovens en de vierkante en ronde bakken, tonnen en afvoergoten zijn overblijfselen uit deze tijd of uit de periode van de huidenkopers. Nader onderzoek zal dit moeten uitwijzen.

In de 17e eeuw hebben er 10 ververs in de stad Gouda gewoond en gewerkt. Aan de hand van plantenresten uit de bakken/tonnen is op te maken welk type verver (blauw, rood, zwart, kleur) het betreft. Het onderzoek naar de plantenresten is uitgevoerd door het BIAX.

Onbekend is tot wanneer er ververs gewoond hebben op dit perceel. Wel is bekend dat vanaf de eerste helft van de 18e eeuw tot het eerste kwart van de 19e eeuw er een pijpenmaker heeft gewoond op het perceel. 

Raam Terug 1 van 5 Vervolg