logo

ARCHEOLOGISCHE VERENIGING GOLDA

tegel


de vereniging
werkgroepen
projecten
publicaties
exposities

de geschiedenis van Gouda

interessante links

Vragen of opmerkingen?

archgolda@hetnet.nlWerkgroepen...

De verwerking van de vondsten die bij opgravingen zijn gedaan, vereist vaak specialistische kennis. Golda kent daarom een aantal werkgroepen waarvan de leden zich specialiseren op de verwerking van specifieke materialen. Graag vertellen de leden van iedere werkgroep meer over hun specialisme.

Aardewerk Bot Glas Kleipijpen Leer

Kleipijpen
Het werken met leervondsten en in het bijzonder het leren schoeisel, is zeer interessant. Allerlei aspecten zijn hierover te ontdekken, zoals het bekijken hoe de schoen in elkaar is gezet. Je kan nagaan of de dragers van de schoenen rijk of arm zijn.

Snijresten van leer geven de woonplaats van een schoenmaker aan. De schoen was in het verleden en heden zeer sterk aan mode onderhevig. Als je naar het schoeisel kijkt van de Goudse schutters ( in het museum Catharina Gasthuis) kun je zien hoe decadent de schutters waren.

Heden ten dage kan je versieringen aan schoenen ontdekken die reeds in de 13e eeuw werden toegepast.

Bij het verwerken van leervondsten zijn de volgende handelingen vereist:

 • Het schoonmaken van de vondsten;
 • Het conserveren van de vondsten;
 • Het beschrijven van de vondsten;
 • Het tekenen en eventueel fotograferen van de vondsten;
 • Het dateren van de vondsten;
 • Het restaureren, indien mogelijk, van de vondsten;
 • Het maken van een eindverslag (voor een eventuele publicatie).

Het conserveren kan op twee manieren geschieden, droogvriezen, wat een grote investering vergt en de natte methode, welke voor een vereniging haalbaar is.

Het conserveren gaat als volgt:

 1. De vondsten wassen;
 2. De vondsten op een oude krant laten drogen;
 3. De vondsten een paar uur ondergedompeld houden in spiritus om het vocht in het leer te verwijderen;
 4. De vondsten weer laten drogen op oude kranten;
 5. De vondsten ondergedompeld houden in een conserveringsvloeistof. Deze vloeistof bestaat uit een mengsel van 30 % resinusolie (wonderolie) 20 % glycerine en 50 % spiritus. Al deze stoffen zijn makkelijk verkrijgbaar bij een drogist of apotheek;
 6. De vondsten laten drogen. (Dit is het einde van het proces).

De vondsten voelen na het drogen vettig aan en kunnen nu bewaard worden.

Top