logo

ARCHEOLOGISCHE VERENIGING GOLDA

tegel


de vereniging
werkgroepen
projecten
publicaties
exposities

de geschiedenis van Gouda

interessante links

Vragen of opmerkingen?

archgolda@hetnet.nlWerkgroepen...

De verwerking van de vondsten die bij opgravingen zijn gedaan, vereist vaak specialistische kennis. Golda kent daarom een aantal werkgroepen waarvan de leden zich specialiseren op de verwerking van specifieke materialen. Graag vertellen de leden van iedere werkgroep meer over hun specialisme.

Aardewerk Bot Glas Kleipijpen Leer

Bij archeologisch onderzoek wordt over het algemeen zeer veel aardewerk gevonden. Zo'n 80 tot 90 procent van de totale hoeveelheid materiaal dat bij een archeologisch onderzoek opgegraven wordt bestaat over het algemeen uit aardewerk. Dit komt vooral door de onvergankelijkheid van het materiaal en doordat het zo goedkoop was en veel gebruikt werd in het huishouden. Het was bovendien als het gebroken was niet her te gebruiken zoals bijvoorbeeld tin of glas dat altijd weer omgesmolten kon worden.

De aardewerkgroep bij Golda houdt zich bezig met het nummeren van aardewerk (aangeven van vindplaatsomstandigheden), het eventueel restaureren van aardewerk en het determineren ervan. Bij dit laatste gaat het om het bepalen van de ouderdom en de herkomst van het gevonden aardewerk. Vooral het bepalen van de ouderdom is belangrijk aangezien de vondsten vaak als een soort gidsfossiel kunnen dienen. Bijvoorbeeld funderingen, kuilen en greppels kunnen vaak door de specifieke kenmerken van het aardewerk gedateerd worden.

De aardewerkgroep kent vele disciplines die door iedereen te leren zijn. Het is echter vooral door het veel oefenen en met het materiaal bezig zijn waardoor je er feeling en kennis van kan krijgen. Voor wie wat doorzettingsvermogen betracht komt al een heel eind. Het is een boeiende vondstgroep met een grote verscheidenheid aan soorten; van delfts aardewerk tot steengoed en van rood gebruiksaardewerk tot porcelein. Alle soorten hebben hun eigen interessante achtergrond en geschiedenis en dat maakt het allemaal zo boeiend. Een bijkomstig voordeel: scherven brengen geluk! Bot